Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Support81.si
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Support81.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino Support81.si (v nadaljevanju »spletna trgovina« ali »trgovina«) upravlja Adnan Hodžić s.p. (v nadaljevanju »prodajalec« ali tudi »ponudnik«).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravila delovanje spletne trgovine, postopek sklenitve prodajne pogodbe, medsebojne pravice in obveznosti kupca ter prodajalca, hkrati pa kupcu zagotavljajo pravni pouk, ki je skladen z veljavnim pravom varovanja potrošnikov.

Prodajalec je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) zavezan k varovanju osebnih podatkov. Pravila glede zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in delovanja piškotkov so vsebovana na podstrani politika zasebnosti.

Vsebine na spletni strani Support81.si so avtorsko zaščitene. Reproduciranje, komercialna uporaba, distribucija in druga nepooblaščena raba spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja podjetja Support81.si d.o.o. prepovedana.

Dostopnost informacij

Ponudnik na svoji spletni strani in v spletni trgovini Support81.si kupcem ves čas zagotavlja spodaj navedene informacije:

podatke o ponudniku (firma, sedež, matična in davčna številka, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte podjetja in številka registrskega vpisa ter organ vpisa);
glavne značilnosti blaga oziroma storitev;
jasno in nedvoumno določene končne cene blaga ali storitev, pri čemer je razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške (kot npr. prevoza, način plačila in dostave ipd.);
plačilne pogoje in pogoje dostave ter predviden rok dostave blaga;
jamstvo ponudnika za stvarne napake prodanega blaga in način uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov;
pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe;
obstoju kodeksov ravnanja in njihovi dostopnosti;
možnosti izvensodnega reševanja sporov.

Ponudba izdelkov in sklenitev pogodbe

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku 24 ur na dan in vse dni v tednu. Kupec lahko izbira med izdelki, ki so objavljeni v spletni trgovini, in sicer do odprodaje zalog. Pri izdelkih, kjer neposreden nakup preko spletne trgovine ni možen, je le-to navedeno na strani takega izdelka. Hkrati so na tem mestu navedeni eventualni posebni pogoji, ki jih mora kupec izpolnjevati za nakup, kot je npr. imetništvo veljavne FFS izkaznice – Potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo z uporabo funkcije »oddaj naročilo«. O sklenitvi kupoprodajne pogodbe je kupec obveščen z avtomatsko generiranim elektronskim sporočilom, ki je naslovljeno na njegov elektronski naslov. V primeru, da kupec kot način plačila izbere plačilo po predračunu, pogodba začne veljati s plačilom predračuna.

Ob zaključku nakupnega procesa se kupcu generira obrazec “Pregled naročila”, ki je kupcu poslan po elektronski pošti ob potrditvi izvedbe naročila. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za kupljeno blago dostavljen skupaj z naročenim blagom. Registriranim kupcem bo račun dostopen tudi v uporabniškem profilu na spletni strani Support81.si.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in ne vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV). Adnan Hodžić NI davčni zavezanec

Cene ne vključujejo stroškov dostave. Stroški dostave so navedeni na podstrani dostava, oziroma se kupcu prikažejo, ko košarico z izbranimi izdelki potrdi z uporabo funkcije »na blagajno«.

Ponudnik lahko cene na spletni strani poljubno spreminja ob vsakem času brez predhodnega obvestila, prav tako tudi stroške dostave.

Možnost plačila

V spletni trgovini Support81.si prodajalec omogoča naslednje vrste plačila, in sicer:

plačilo po povzetju;
plačilo po ponudbi/predračunu z nakazilom na račun ponudnika. Predračun bo poslan na elektronski naslov kupca;
plačilo s plačilno kartico, pri čemer lahko kupec izbira med plačilnimi karticami;
VISA,
VISA ELECTRON,
MASTERCARD,
V primeru plačila po povzetju prodajalec dodatno zaračunava strošek plačila po povzetju v višini 1,10 EUR (teža pošiljke do 50 kg) oziroma v višini 2,00% od vrednosti nakupa (teža pošiljke nad 50 kg).

Izdaja računa

Prodajalec ob dostavi naročenih artiklov pošlje račun na naslov kupca, in sicer tako, da ga priloži k pošiljki, ki vsebuje kupljeno blago. Na računu so razčlenjeni cena, vsi stroški v zvezi z nakupom, DDV in napotilo na predmetne splošne pogoje poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani prodajalca.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Prodajalec v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa in sicer za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Dostava in prevzem blaga

Predviden datum dostave je objavljen pri vsakem posameznem izdelku v spletni trgovini. Naročila sprejeta do 12. ure se odpremijo istega dne, v primeru da gre za delovni dan. Naročila prejeta po 12. uri pa prvi naslednji delovni dan. V času praznikov in med vikendi se rok dostave za čas dela prostih dni podaljša.

V primeru, da kupec kot način dostave izbere osebni prevzem, je slednji možen v maloprodajni enoti prodajalca na naslovu Kidričeva 38, 3000 Celje, Slovenija (Hala Intereuropa A). Delovni čas maloprodajne enote je od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.30 uro.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk z maso do 50 kg je Pošta Slovenije d.o.o., Maribor, z maso nad 50 kg pa Intereuropa d.d., Koper. Kupca bremenijo stroški poštnine, če je znesek nakupa nižji od 100,00 EUR. V nasprotnem primeru so stroški pošiljanja brezplačni. Stroški poštnine so obračunani po trenutno veljavnem ceniku Pošte Slovenije ali Intereurope, ki veljajo za prodajalca, kupcu pa so dostopni na podstrani dostava.

Stvarne napake

Prodajalec odgovarja kupcu za stvarne napake prodane stvari. Za stvarno napako gre v primerih:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
če stvar nima posebnih lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno na njegovem sedežu, po pošti ali z elektronskim sporočilom na naslov info@Support81.si.si.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Reklamacije iz naslova:

fizičnih poškodb pošiljke (paketa) v kateri je kupcu dostavljeno blago;
znakov odprtja pošiljke (paketa) in manka vsebine pošiljke (paketa);
izginotja pošiljke ali prekoračitve dobavnega roka;
mora kupec uveljavljati pri dostavljavcu blaga.

Garancija

Podatki o garanciji so kupcu dostopni na njegovo zahtevo. Blago imajo garancijo, če je tako navedeno na strani izdelka, na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih. Če podatka o garanciji ni, artikel nima garancije.

Odstop od pogodbe

Kupec ima pravico, da v štirinajstih dneh (14) dneh prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ki jo je sklenil z uporabo spletne trgovine Support81.si, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko je kupec pridobil posest nad kupljenim blagom. V primeru, da je predmet pogodbe kupcu dobavljen z več pošiljkami, začne rok teči z dnem, ko kupec pridobi posest nad blagom, ki mu je bilo dostavljeno z zadnjo pošiljko.

Kupec odstopno uresničenje iz prejšnjega odstavka uresniči tako, da na elektronski naslov prodajalca info@Support81.si naslovi elektronsko sporočilo z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za uresničitev odstopnega upravičenja.

V primeru odstopa iz prejšnjega odstavka je kupec prodajalcu zavezan vrniti kupljeno blago, in sicer nemudoma oziroma najpozneje v štirinajstih (14) dneh od uresničitve odstopnega upravičenja. Prodajalec kupcu vrne kupnino po vračilu blaga, in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva, in sicer v roku štirinajstih (14) dni od vračila blaga.

Strošek vračila blaga bremeni kupca, razen v primeru, kadar zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Pritožbeni postopek in izvensodno reševanje potrošniških sporov

Kupec ima pravico do vložitve pritožbe o kateri odloča prodajalec. Pritožba se vloži pisno s priporočeno poštno pošiljko na naslov podjetja ali z elektronskim sporočilom, ki ga kupec naslovi na elektronski naslov info@Support81.si.si. Prodajalec o pritožbi odloči v roku 8 dni od prejema celotne dokumentacije, ki je potrebna za odločitve o zadevi. Odločitev se pošlje s priporočeno poštno pošiljko na naslov kupca oziroma na njegov elektronski naslov.

Odločitev prodajalca o pritožbi je dokončna.

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

Tehnični postopki, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Kupec se lahko registrira oz. prijavi s klikom na gumb „Prijava/Registracija“, ki se nahaja na vrhu spletne strani.

Nakup v spletni trgovini Support81.si je možen tudi za neregistrirane uporabnike.

Postopek registracije vsebuje izpolnitev obveznih polj:

ime,
priimek,
naslov,
kraj,
poštna številka,
telefon,
E-poštni naslov,
V primeru, da je kupec davčni zavezanec, je potrebno obvezno izpolniti tudi polje davčna št. in naziv podjetja.

S klikom na gumb “Registracija” je registracija zaključena.

V primeru, da je kupec že registriran, se lahko prijavi v sistem spletne trgovine. Kupec v tem primeru vnese svojo uporabniško ime in geslo. S klikom na „Prijava“ bo kupec s svojim uporabniškim profilom prijavljen v sistem spletne trgovine. Pri pregledu profila (uporabniškega računa) so kupcu vidna pretekla naročila, ki jih je opravil v spletni trgovini, pretekli komentarji, ki jih je objavil v spletni trgovini in shranjeni naslovi, na katere želi prejeti dostavljeno.

V primeru, da uporabnik pozabi geslo, lahko klikne na gumb “Ali ste pozabili geslo?”. Na novi strani se prikaže polje, kjer uporabnik vnese svoj elektronski naslov. S klikom na “Ponastavi geslo” bo kupcu preko elektronske pošte poslana povezava za ponastavitev gesla.

Postopek nakupa (sklenitev pogodbe) v spletni trgovini Support81.si poteka na spodaj navedeni način:

 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • dodajanje izbranega izdelka v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka v nakupovalni košarici (ta korak se lahko opravi tudi pred dodajanjem artikla v košarico);
 • pregled vsebine nakupovalne košarice (vrste in količine artiklov ter njihove cene) in cene dostave;
 • vnos podatkov kupca in naslova za dostavo (v primeru, da kupec ni registriran);
 • izbor načina dostave;
 • izbor načina plačila;
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave in obračunanimi stroški dostave (DDV vključen), če se ti obračunajo in potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa z uporabo funkcije »oddaj naročilo«.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno za izbrano količino izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno spremembe količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

Status naročila

Kupcu so dostopni podatki o statusu naročila v obvestilih, ki jih prejme z elektronsko pošto, in sicer:

Obvestilo o prejetem naročilu:po oddaji naročila v spletni trgovini kupec prejme obvestilo po elektronski pošti. Kupcu so dostopni podatki o vsebini naročila.
Obvestilo o prejetem naročilu, ki čaka plačilo:po oddaji naročila v spletni trgovini kupec prejme obvestilo po elektronski pošti. Kupcu so dostopni podatki o vsebini naročila in navedba, da bo naročilo odpremljeno, ko bo kupec poravnal predračun.
Obvestilo o odpremi blaga: kupec prejme obvestilo o odpremi blaga, ko prodajalec izroči pošiljko izbranemu dostavljavcu.
Obveščanje in novice

S prijavo na E-novce se uporabnik strinja, da ga prodajalec obvešča o svojih storitvah, novostih in posebnih ugodnosti ter nagradnih igrah. Hkrati soglaša tudi z izvajanjem tržnih raziskav in posredovanjem svojega elektronskega naslova Googlu in Facebooku. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic.

Splošne določbe

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani Support81.si.